Oblicza św. Wojciecha w sławkowskim muzeum

Oblicza św. Wojciecha w sławkowskim muzeum

13 czerwca 2011 r. wystawa „Oblicza św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego” zawitała do Muzeum w Sławkowie. Jej otwarciu towarzyszył wykład poświęcony życiu i działalności św. Wojciecha oraz jego wizerunku na denarach książąt piastowskich. Podczas odczytu zgromadzeni w siedzibie sławkowskiego muzeum mogli się również dowiedzieć jak wygląda „opracowywanie” tzw. „Skarbu Hutnika” z Dąbrowy Górniczej – Łośnia, w skład którego wchodziły m. in. monety z wyobrażeniami świętego Wojciecha.
Odczyty wygłosili  pracownicy Działu Archeologii Muzeum Miejskiego „Sztygarka” – dr Dariusz Rozmus i Joanna Tokaj.
Wystawa będzie  udostępniana zwiedzającym do końca sierpnia, po czym zostanie przewieziona do Muzeum Miasta Jaworzna, gdzie będzie ją można oglądać już od 2 września.