XII Sympozjum Zagłębiowskie im. Jana Przemszy-Zielińskiego

W dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 11.00 rozpoczęło się w gmachu Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
XII Sympozjum Zagłębiowskie im. Jana Przemszy – Zielińskiego.

W programie spotkania miały miejsce następujące wystąpienia:

1.Artur Rejdak – Wspomnienia lat szkolnych i harcerskich o Janie Przemszy – Zielińskim,
2.Jerzy Talkowski – Historyczne związki z kulturą polską i niemiecką w Zagłębiu Dąbrowskim,
3.dr Zdzisław Gębołyś – Bibliografia publikacji Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego,
4.dr Jacek Malikowski – Ziemia mierzęcicka – jeszcze Zagłębie Dąbrowskie czy już nie?
5.A. Rybak – Związki Zagłębia Dąbrowskiego z Niemcami w XIX wieku.

aktualnoscisympozjum2011