Retrospekcja

Anna Wolniaczyk, urodzona w Katowicach, związała swoje życie artystyczne z Dąbrową Górniczą, w której w 1997 roku ukończyła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych.
Doskonalenie pasji artystycznych przyniosło Annie Wolniaczyk ukończenie z wyróżnieniem studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku malarstwo sztalugowe pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego

Fragment opinii:
„Wnętrza, syntetyczne krajobrazy, postaci i martwe natury – wszystkie te motywy będące codziennością studiów – były dla niej inspiracją do bardzo interesującej, pełnej ekspresji pracy malarskiej. Umiejętność dostrzegania szczegółu, ale i umiejętność syntetycznego widzenia i interpretowania rzeczywistości, poszukiwanie własnego widzenia, ale i umiejętne korzystanie z tradycji – stały się źródłem bardzo uczciwej i intensywnej pracy twórczej.”

Stanisław Rodziński
Profesor  zwyczajny
Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Do 2010 roku nauczycielka rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Umiłowanie sztuki oraz doskonały kontakt z młodzieżą dąbrowskiego „plastyka” zaowocowało w 2005 roku nagrodą dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych za osiągnięcia w pracy zawodowej i sukcesy wychowawcze.
Od 2001 roku aktywnie uczestniczy w wystawach, na swoim koncie ma około 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

retrospekcja

  1 Obraz 008 5 4 3 2