Wielki test z historii Śląska

 Serdecznie zapraszamy na konkurs

„Powstanie Styczniowe na terenie dzisiejszego województwa śląskiego”

 20 czerwca 2013, godz. 10:00

 Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Jego organizatorem jest  Stowarzyszenie Projekt „Śląsk”. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywali test składający się z 30 pytań przygotowanych przez jurorów: prof. Z. Woźniczkę, dra Małeckiego i A. Wilgusiewicza.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Swój udział w nim zadeklarowało już ponad 170 uczestników.

Wszystkich miłośników historii zachęcamy również do wzięcia udziału w teście internetowym, który pojawi się na stronie www.slaskitest.pl w czwartek o godzinie 10:00 (w ramach testu internetowego nie ma narzuconego limitu czasowego na jego rozwiązanie). Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody.

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Serdecznie zachęcamy do lektury „KURIERA POWSTAŃCZEGO”, którego wersja elektroniczna jest dostępna na stronie www.slaskitest.pl, a jego wersja papierowa w siedzibie Stowarzyszenia.

Partnerem w powyższym przedsięwzięciu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

 

PowstanieStyczniowe_A3.indd