I Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki Nieprofesjonalnej

ZAGŁĘBIE SZTUKI – KOPALNIA TALENTÓW

ART PASSION FESTIVAL 2013 już wkrótce!!!

 

Ponad 100 artystów z Polski, Francji, Węgier i Ukrainy  zaprezentuje około 500 prac -obrazów, rzeźb, haftów artystycznych  i fotografii, podczas I Międzynarodowego Zagłębiowskiego Festiwalu Sztuki.

Organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego festiwal skupiony jest wokół artystów nieprofesjonalnych, dla których sztuka nie jest zawodem, lecz pasją.

Już napływają pierwsze dzieła! Do udziału w festiwalu zakwalifikowało się ponad 200 obrazów, około 50 haftów artystycznych i tyle samo fotografii oraz kilkanaście rzeźb.

W każdej kategorii festiwalowej zostanie przyznane Grand Prix. Kwalifikacji prac dokonało jury w składzie: prof. Jacek Rykała – przewodniczący, dr Piotr Kossakowski, mgr Paweł Dusza, mgr Dobrawa Skonieczna-Gawlik. Kuratorem festiwalu jest profesor zwyczajny  Janusz Karbowniczek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Artyści, biorący udział w festiwalu, to ludzie w różnym wieku, od studentów do emerytów, zajmujący się rożnymi gałęziami sztuk plastycznych. Tym, co ich łączy, jest głębokie zaangażowanie emocjonalne w działalność artystyczną.

Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 26 czerwca o godzinie 1100 w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Wystawa będzie pierwszą o tak dużym zasięgu prezentacją prac artystów, pasjonatów sztuki,  na terenie Zagłębia.

Od 1 do 31 lipca prace oglądać będzie można w czterech zagłębiowskich muzeach:  Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Muzeum „Saturn” w Czeladzi.

  – Od lat wiele osób dyskutowało o potrzebie zorganizowania zagłębiowskiego festiwalu sztuki. I teraz ta idea wreszcie się ziści – mówi Teresa Orłowska. Art Passion Festival będzie promocją zarówno twórców, jak i kultury regionu zagłębiowskiego w zderzeniu ze sztuką ogólnokrajową i międzynarodową. Otwarcie Art Passion Festival uświetni występ orkiestry dętej z Dąbrowy Górniczej oraz zespołu ludowego „Gołowianie”. Wystąpią także soliści
i zespół muzyczny z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina z Będzina. Wszyscy goście będą mogli popróbować smaku  potraw regionalnych, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Partnerami stowarzyszenia w organizacji wystaw festiwalowych są: Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Muzeum „Saturn” w Czeladzi .

Honorowy patronat nad festiwalem sprawują prezydenci  miast zagłębiowskich oraz Starosta Powiatu Będzińskiego i Burmistrz Czeladzi.

Patronat medialny objęły TVP Katowice i Radio Katowice.

Program Art Passion Festiwal 2013 został dofinansowany przez urzędy miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Czeladź oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Starostwo Powiatu Będzińskiego. Darczyńcy: Weglokoks S.A. Katowice, Bank Spółdzielczy   w Będzinie, Bank BGŻ oraz TAURON Polska Energia.

Pomoc rzeczowa została uzyskana od Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu, Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Kobold PR Katowice i Grafprint Sosnowiec.

Organizacja festiwalu opiera się wyłącznie na pracy wolontaryjnej członków stowarzyszenia.

Od początku organizacji festiwalu pracują społecznie: Teresa Orłowska – dyrektor festiwalu, Andrzej Musiał, Bożena Związek, Teresa Wiekiera, Wojciech Skórka  oraz Irena Wiltosińska.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego jest działającą ponad ćwierć wieku lokalną organizacją non-profit. Liczy  obecnie ponad 80 członków.  Są to malarze, literaci, poeci, fotograficy, hafciarki, rzeźbiarze oraz muzycy i wokaliści. Członkowie stowarzyszenia tworzą dzieła w swoich dziedzinach sztuki, które można oglądać na wystawach zbiorowych i indywidualnych, na których również występują muzycy i wokaliści, a literaci i poeci prezentują swoją twórczość. Stowarzyszenie organizuje plenery i warsztaty artystyczne dla swoich członków. Zajmuje się działalnością charytatywną. Członkowie pracują jako wolontariusze przy organizacji imprez miejskich. Organizują warsztaty artystyczne i literackie w szkołach i przedszkolach.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy do Expo Silesia w dniu 26 czerwca br o godz. 11.00, jak również do muzeów zagłębiowskich w terminie od 1 do 31 lipca w godzinach pracy muzeów.

 

Tekst: Irena Wiltosińska

  plakat festiwal sztuki nieprof.

DSC_0142 DSC_0147 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0176 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0205 DSC_0208 DSC_0212 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0227