Niezdara – miejscowość pogranicza

Łączy ich historia i tradycja


O współpracy pomiędzy gminami Ożarowice i Dąbrowa Górnicza rozmawiali 18 października 2012 roku ich przedstawiciele. Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się w Muzeum Miejskim „Sztygarka”, które dokumentuje wspólną historię dawnego Księstwa Siewierskiego.

W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Ożarowice Grzegorz Czapla, radni Rady Gminy Ożarowice, sołtysi miejscowości, które ją tworzą oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, OSP i innych organizacji społecznych oraz dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach Róża Szydło. Szeroko reprezentowana była miejscowość Niezdara. W Dąbrowie Górniczej gościli m.in. prezes Chóru „Niezdareczka” Aurelia Gnacik, przewodnicząca KGW w Niezdarze Barbara Kocyga, a także przedstawiciele niezdarskiej OSP. Władze Dąbrowy Górniczej reprezentowali Kazimierz Woźniczka i wiceprzewodniczący dąbrowskiej Rady Miejskiej Krzysztof Tamborek. W uroczystości brali też udział przedstawiciele Sławkowa – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie Dariusz Taborek i pracownik MOK Magdalena Nowacka – Kolano.

W programie znalazło się omówienie przygotowywanej publikacji „Niezdara, miejscowość pogranicza, życie i dorobek kulturowy” autorstwa Agnieszki Zielińskiej, na co dzień związanej z „Polską Dziennikiem Zachodnim” w Katowicach. Wydawcą książki jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Publikacja jest finansowana z budżetu gminy Ożarowice i ze środków unijnych. Podczas spotkania zaprezentowano wspólną dla ziem pogranicza Śląska i Małopolski historię (ziemie należały do Księstwa Siewierskiego, tzw. Nowego Śląska, a potem rozległego powiatu będzińskiego). Zebrani mogli również zwiedzić ekspozycje muzealne i wysłuchać koncertu młodego artysty Bartka Praskiego ze Sławkowa, składającego się z piosenek Jacka Kaczmarskiego i Johnny’ego Casha.

Spotkanie otworzył Arkadiusz Rybak, dyrektor muzeum, prezentując wspólną historię terenu dzisiejszych gmin Dąbrowa Górnicza i Ożarowice. Następnie głos zabrał Kazimierz Woźniczka, który pogratulował inicjatywy wydania obszernej publikacji, podkreślając ukazanie historii Niezdary na szerokim tle dziejów całego regionu i zaprezentowania jej tradycji. Tu podkreślił zwłaszcza rolę KGW.

– Jestem pełen podziwu dla działalności pań w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie całego woj. śląskiego. Kierując od lat Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Okradzionowie, która obejmowała swoim zasięgiem jego sporą część, mogę na co dzień obserwować ile pracy, zaangażowania i wysiłku wkładają panie w zachowanie tradycji i propagowanie folkloru. Tylko na terenie miejscowości wchodzących w skład Dąbrowy Górniczej działa prawie 10 takich organizacji. Wszystkie aktywnie uczestniczą w życiu swoich miejscowości. Nie można też nie wspomnieć o roli jednostek OSP – dodał Kazimierz Woźniczka.

Następnie zebrani po wysłuchaniu recitalu Bartka Praskiego zwiedzili bogate ekspozycje muzeum, kopalnię ćwiczebną i powstający na zewnątrz skansen przemysłowo – militarny.

Wójt gminy Ożarowice Grzegorz Czapla podziękował gospodarzom za serdeczne przyjęcie i zaprosił na uroczystości w Niezdarze w maju 2013 roku. Wówczas planowane jest otwarcie nowego kręgu tanecznego w miejscowości i promocja monografii na jej temat. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcała także radna Rady Gminy w Mierzęcicach Aurelia Gnacik, działaczka społeczna, „opiekun duchowy” publikacji o Niezdarze.

spotkanie 1 spotkanie 2