Odwiedziny delegacji

Związku Żydów Zagłębiowskich

 

W dniu 4 września 2012 roku Dąbrowę Górniczą odwiedziła delegacja Związku Żydów Zagłębiowskich. Wśród zebranych byli także potomkowie Żydów mieszkających w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich.

Złożyli oni kwiaty na obelisku upamiętniającym Żydów dąbrowskich przy ulicy Ludowej. Zebrani odmówili kadisz, czyli modlitwę za zmarłych.

W imieniu Prezydenta Miasta przybyłych powitał dyr. Muzeum Arkadiusz Rybak, zapoznając gości z działaniami miasta na rzecz ochrony pozostałości cmentarza żydowskiego. Dr Dariusz Rozmus z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” omówił prace nad historią poszczególnych cmentarzy żydowskich Zagłębia Dąbrowskiego.

Goście z Izraela wyrazili zadowolenie z możliwości przybycia do Dąbrowy Górniczej oraz przekazali życzenia władzom miasta oraz pracownikom Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

4 3 2 1