Poligon Poetów

 Regulamin Turnieju Jednego Wiersza w ramach spotkania POLIGON POETÓW

1.Organizatorem Turnieju  jest Dąbrowska Brygada Poetycka.
2.Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
3.Turniej odbędzie się dnia 21.06.2012 r. po prezentacji gości głównych w ramach projektu „Poligon Poetów”.
4.Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobista prezentacja wiersza podczas Turnieju.
5.Uczestnik prezentuje wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych.
6.Do udziału w Turnieju będą dopuszczeni autorzy po uprzedniej rejestracji, której  będzie można dokonać   w  dniu Turnieju w godz. 17.10 – 17.25. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości (lub legitymację szkolną)  i przekazać Organizatorowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego.
7.Wstępne zgłoszenia udziału można przesłać  drogą elektroniczną na adres poligonpoetow@op.pl (zgłoszenie to należy potwierdzić w dniu Turnieju, patrz punkt. 6).
8.Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
9.Wiersze będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
10.Wysokość nagrody wynosi: 100 zł. Jury ma prawo do wskazania więcej niż jednego laureata.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania nagrodzonego tekstu bez honorarium, jak również prawo udostępniania go w prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora.
12.Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator

Laureaci I Turnieju Jednego Wiersza

I nagroda – Daria Dziedzic z Dąbrowy Górniczej,
II nagroda – Wiktoria Szumiata z Będzina,
III nagroda – Arkadiusz R. Skowron z Czeladzi.

Slajd1

10 11 12 13 14 15 16