Wielcy Dąbrowianie

,,Oni tworzyli historię naszego miasta, regionu, kraju …
Wielcy Dąbrowianie

19.06.2012 r. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyło się ogłoszenie wyników konkursu historycznego ,,Oni tworzyli historię naszego miasta, regionu, kraju …. Wielcy Dąbrowianie”.

Organizatorzy konkursu: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, metodyk nauczania historii – Patrycja Kopcińska, Muzeum Miejskie ,,Sztygarka”.

Cel konkursu: rozwijanie zainteresowań własnym regionem, kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania oraz syntezowania informacji.

Do konkursu przystąpiła młodzież z dąbrowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 4, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Katarzyna Łosiowska, Gimnazjum Nr 4, Anna Doniec Gimnazjum Nr 8

II miejsce – Sebastian Łonak Gimnazjum Nr 8

III miejsce – Kopeć Żaneta II LO im. S. Żeromskiego

Prace konkursowe były merytorycznie wyczerpujące, atrakcyjne pod względem wykorzystania materiałów ilustracyjnych, źródłowych i literackich.
Wręczono nagrody oraz wyróżnienia za udział w konkursie (książki, dyplomy).

Zapraszamy do udziału w konkursie za rok, gratulujemy zwycięzcom.