Śladami Huty Katowice

„Śladami Huty Katowice od przeszłości do teraźniejszości”

wystawa czasowa

Przed nami napis „Na wielkiej budowie” i ogromne zdjęcie młodych, uśmiechniętych budowniczych w roboczych ubraniach i kaskach, spełniający swoją powinność. Dźwięk i migotanie pomarańczowej żarówki nie pozwala nie spojrzeć w ich stronę. Dochodząc, mijamy portrety członków załogi sprzed czterdziestu lat i kolejne numery hutniczej „Błyskawicy z placu budowy”, gazetki wydawanej przez  Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Budowy Huty Katowice, informującej o etapie robót w poszczególnych działach: aglomerowni, na wielkim piecu, w tlenowni, ciepłowni, stalowni, walcowni, w zakresie gospodarki wodnej czy też sieci międzywydziałowej. I oczywiście, obowiązkowo o tym, kto najlepiej pracował w minionym okresie – nazwa brygady, imiona i nazwiska. Prawie w każdym egzemplarzu hasła propagandowe: „Najwięcej zależy od nas samych”, „Teraz jak najszybciej i jak najkrótszą drogą – DO PIERWSZEJ STALI!”, a wszystko napisane czcionką wielokrotnie większą niż pozostały tekst, i na czerwono: „PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ RODZI RZECZY WIELKIE”, „ZAWSZE Z PARTIĄ”.

Za moment wchodzimy do pomieszczenia przypominającego halę produkcyjną. Pomiędzy metalowymi konstrukcjami znajdują się plansze, na których przedstawiono 40-letnią historię zakładu – od wyboru miejsca pod budowę, wbicie pierwszej łopaty, poprzez makroniwelację terenu, projekty i patenty, współpracę z radzieckimi specjalistami, zaangażowanie w powstawanie kombinatu młodych ludzi spośród harcerzy, członków Związku Młodzieży Socjalistycznej, ochotników i żołnierzy, do budowy zaplecza dla generalnego wykonawcy – Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy Huty im. Lenina z Nowej Huty (późniejszego Budostalu) i procesu wytopu stali oraz historii powstania poszczególnych części zakładu. Atmosferę trwającej pracy stwarzają głośne dźwięki urządzeń i maszyn. Szokują fakty przedstawione w liczbach, np. zużycie produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla załogi – 900 ton miesięcznie, czy też ogromna liczba wyprodukowanej stali już w pierwszym okresie działalności Huty (14 grudnia 1976 – 30 marca 1977) – 400.000 ton – ilość wystarczająca na budowę 70.000 domów jednorodzinnych.

W drugiej sali zobaczymy, jak budowa Huty Katowice wpłynęła na inną sferę życia ludzi. Możemy obejrzeć obrazy tworzone do organizowanych w latach 70. XX wieku konkursów malarskich, poświęconych tematyce hutniczej, czasopisma, druki okolicznościowe, odznaki, legitymacje, materiały firmowe, kroniki, zdjęcia pierwszych pracowników, publikacje, plakaty. Ciekawostką są odręczne podziękowania Andrzeja Wajdy za pomoc w zdjęciach do jego wtedy nowego filmu „Człowiek z marmuru”, robionych w Hucie Katowice w 1976 roku.

Kolejna część ekspozycji poświęcona jest aktualnemu wizerunkowi zakładu – już nie nazywającego się Huta Katowice, a ArcelorMittal – największemu na świecie koncernowi produkującemu stal, skupiającemu w Polsce 70 procent potencjału produkcyjnego przemysłu hutniczego. To tutaj można się dowiedzieć o jego osiągnięciach, programach inwestycyjnych i roli, jaką odgrywa w lokalnej społeczności. Tutaj można podziwiać nowoczesne ubrania robocze: wełniane, kwasoodporne czy też metalizowane ubranie wielkopiecownika oraz zobaczyć jak wygląda prawdziwy spiek, koks, kamień wapienny i antracyt.

Uzupełnieniem materiałów znajdujących się na ekspozycjach są informacje przekazywane za pomocą filmów emitowanych na dwóch monitorach.

Wystawa powstała dzięki ArcelorMittal Poland S.A.

 

Danuta Micur, Muzeum Miejskie „Sztygarka”

 

DSC_0187 DSC_0021-kompr. DSC_0022-kompr. DSC_0023 DSC_0191 DSC_0198

DSC_0186 1 220120414_036_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_042_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_043_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_048_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_049_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_052_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_053_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_055_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_056_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_061_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_065_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_067_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa 20120414_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa_seria_1_09 20120414_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa_seria_1_10 20120414_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa_seria_1_12 20120414_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa_seria_1_13 20120414_pldg_centrum_mm-sztygarka_40-lecie-poczatek-budowy-hk_wystawa_seria_1_16 DSC_0017