opowieści nieobecnych

W dniu 27 stycznia 2012 roku od godziny 16.00 na Rynku w Bytomiu rozpoczęła się inauguracyjna wycieczka szlakiem

OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH

oraz spotkanie z członkami Fundacji Brama Cukermana, promocja spotu reklamowego
i słuchanie audioprzewodników.