Barbórkowe tradycje górnicze

Tajemnice Świata
Barbórkowe tradycje górnicze.
Opowiada Wojciech Preidl
6 grudnia 2018 r., godz. 17:00

Tradycja górnicza na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim zawiera m. in. elementy pruskie, austryjackie i rosyjskie, a także czeskie. Najprościej można to przedstawić na przykładzie munduru górniczego i z wiązanej z nim symboliki, a również tradycyjnym , corocznym obchodzeniu święta patronki górniczej – św. Barbary.