Dwa skarby – wiele pytań – konferencja

Zapraszamy na konferencję towarzyszącą wystawie ze zbiorów Muzeum ,,Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum w Chrzanowie.

Dyrektor Muzeum w Chrzanowie
zaprasza na mini konferencję naukową
w Oddziale Muzeum w Chrzanowie
„Dom Urbańczyka”, Aleja Henryka 16
pt.DWA SKARBY – WIELE PYTAŃ
Konferencja towarzyszy wystawie ze zbiorów
Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i
Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
7 lutego 2018 r.o godzinie 16.30
W programie:
– Joanna Tokaj
Monety Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego w świetle badań
– dr hab. Dariusz Rozmus –
Wczesnośredniowieczne hutnictwo srebra i ołowiu –perspektywy badawcze
– Anna Sadło-Ostafin
Nowożytny skarb z Czyżówki – krótki komunikat
– Marek Szymaszkiewicz
Późnohalsztackie wyroby ołowiane
ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie