Kontkiewicz i Kondratowicz – zasłużeni i zapomniani

Stanisław Kontkiewicz
i Hieronim Kondratowicz
– zasłużeni i zapomniani

opowiada: Andrzej Kontkiewicz

07 września 2017 r.,  godz. 17.00

Największym skupiskiem inteligencji technicznej w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w. była Dąbrowa, a jej kuźnią stała się Szkoła Górnicza Sztygarka. W powstanie Sztygarki, a następnie w jej działalność – już jako członkowie dyrekcji
i cenieni nauczyciele, bardzo zaangażowało się dwóch braci ciotecznych: Stanisław Kontkiewicz – znany już w tym czasie badacz złóż rud żelaza w Krzywym Rogu na Ukrainie oraz Hieronim Kondratowicz – późniejszy autor pierwszego polskiego podręcznika do górnictwa i pierwszy doktor honoris causa Akademii Górniczej w Krakowie. O ich życiu oraz ich rozlicznych zasługach dla Dąbrowy Górniczej, do której przybyli w latach 80. XIX w. i z którą związali się do końca swych dni, opowie ich prawnuk – dr inż. Andrzej Kontkiewicz, który od kilku lat razem z żoną Anną zajmuje się dokumentowaniem historii rodziny.