Katowskie tajemnice

Tajemnice świata…
Katowskie tajemnice
Daniel Dawidowicz

Osoba i instytucja kata od wieków wzbudza emocje wśród ludzi. Z jednej strony bezwzględna ręka sprawiedliwości, bez której ład i porządek byłby zagrożony, z drugiej osoba napiętnowana, parająca się najgorszym zawodem na świecie. Katem zostawało się często z przymusu, lecz zdarzali się też ludzie, idący dobrowolnie do tego zawodu. Zawsze jednak katom towarzyszył ostracyzm społeczny. Dlatego wielu katów nigdy nie pokazało swojej twarzy w czasie egzekucji. Chcesz wiedzieć więcej?