Tajemnice zawodu profilera

Kim jest profiler ?
Jak wygląda tworzenie portretu sprawcy ?
Czy istnieje zbrodnia doskonała ?

Podczas kolejnego spotkania cyklu „Tajemnice Świata” będziemy mieli możliwość wysłuchania  Bogdana Lacha, psychologa śledczego, biegłego z zakresu psychologii, autora i współautor książek, który uczestniczył w ponad stu sprawach karnych jako profiler. Obecnie pracuje na tym stanowisku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.  Jest autorem pierwszej książki w języku polskim na temat profilowania oraz pierwowzorem postaci komisarza Huberta Meyera w kryminalnej serii autorstwa Katarzyny Bondy.

Będziemy mogli się dowiedzieć, czy praca profilera ma dużo wspólnego z tym, co oglądamy w filmach. Dowiemy jak wygląda tworzenie profilu psychologicznego a także czy profiler na podstawie m. in. akt sprawy, rozmów, oględzin miejsca zbrodni może stwierdzić czy sprawca działał sam, jaki ma charakter, z jakiego środowiska pochodzi, jak wygląda, dlaczego zabija.

Początki nowoczesnego profilowania sięgają lat 50. XX wieku, jednak dopiero w 1978 r. Wydział Zadań nad Zachowaniem Akademii FBI wprowadził Program Profilowania Psychologicznego.

Jak wygląda profilowanie w Polsce ?

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

PLAKAT_www_profiler