Stanisław Kordos

Zmarł Stanisław Kordos

 

Zmarł Stanisław Kordos, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”. Msza żałobna zostanie odprawiona 27 lipca o godz. 12 w bazylice Matki Boskiej Anielskiej.

Stanisław Kordos był absolwentem Dąbrowskiego Technikum Górniczego. Edukację zdobywał w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a także w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Przez ponad 40 lat był nauczycielem w szkole górniczej, w latach 1978-2006 piastował funkcję dyrektora. Przyczynił się do utworzenia Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego, który przekształcił się w obecne Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

Za swoją aktywność zawodową i społeczną został uhonorowany m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, wyróżnieniem Zasłużony dla Górnictwa, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Górnictwa i Energetyki, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta.

Uroczystości pogrzebowe, po mszy w bazylice, odbędą się na cmentarzu przy ul. Starocmentarnej.

stanisław kordos