Konferencja naukowa – Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami

Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
wraz z Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Miasta Jaworzna
Muzeum w Sosnowcu
oraz Działem Promocji WSH
 

serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. :

„Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

Konferencja odbędzie się dnia 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek)

w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, Aula. Początek konferencji, godz. 10.00.
Rejestracja uczestników godz. 9.30-10.00.

 

Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji naukowej ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami” będzie wymiana doświadczeń naukowych, jak również praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji. Konferencja posiadać będzie charakter interdyscyplinarny. Jej celem będzie przybliżenie przez naukowców i praktyków z dziedziny archeologii i prawa, różnorakich – a w tym prawnych – aspektów poszukiwania zabytków, a także podzielenie się refleksjami na temat specyfiki rynku obrotu zabytkami. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli na przyjrzenie się zjawiskom poszukiwania zabytków i obrotu zabytkami z perspektywy: poszukiwaczy, właścicieli zabytków oraz uczestników rynku obrotu zabytkami. Niewątpliwie, nakreślona zostanie sylwetka ,,poszukiwacza” i to zarówno tego, który dopełnia wszelkich procedur legalnego pozyskiwania zabytków, jak i tego, który poszukuje i wydobywa zabytki nielegalnie. W dużym stopniu uwaga skoncentrowana zostanie także na samym przedmiocie poszukiwań i obrotu, czyli na zabytkach, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych. Istotna będzie odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące regulacje prawne są adekwatne do aktualnie obserwowanego w praktyce zjawiska poszukiwania zabytków i obrotu nimi. Przedstawione zostaną także rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich (na przykładzie Niemiec). Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoli na sformułowanie propozycji de lege ferendai zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu badanych zjawisk poszukiwania zabytków i obrotu nimi.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

zaproszenie na konferencję