Barwy Jurajskich Nocy

Barwy Jurajskich Nocy
Wystawa fotografii Jakuba Krawczyka
14 kwietnia – 15 maja 2016 r.

„Co jeszcze można „wycisnąć” z obrazu tak eksplorowanego przez licznych fotografów? I tu drzemiący w człowieku twórczy pierwiastek po raz kolejny przekornie udowodnił, że nawet w dobrze znanych obrazach kryje się przestrzeń czekająca na swojego Kolumba. 18 maja 2012 roku na tarasie widokowym lotniska w Pyrzowicach otwarto zaskakującą wystawę fotografii Jakuba Krawczyka.”

/ Aneta Bulkowska: Reflektor – rozświetlamy kulturę /

„Barwy Jurajskich Nocy” jest to projekt w postaci wystawy fotograficznej zainicjowany w maju 2012 roku na zlecenie Związku Gmin Jurajskich w celu promowania walorów krajobrazowych Szlaku Orlich Gniazd, który w roku 2013 został uhonorowany Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej i uznany najlepszym polskim produktem turystycznym.
Przy realizacji wystawy składającej się z 24 wielkoformatowych fotogramów wykorzystano przede wszystkim zdjęcia nocne, które wykonywałem na przestrzeni wielu lat roku na całym obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Większość zdjęć wykonywana była metodą bardzo długiego naświetlania. (Najdłuższe czasy naświetlania dochodziły do 3,5 h)
Od samego początku celem projektu było promowanie walorów wyjątkowego regionu Polski, jakim bez wątpienia jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Dlatego też, w późniejszej fazie realizacji tego promocyjnego projektu, wystawa otrzymała również wsparcie od Śląskiej Organizacji Turystycznej, dzięki czemu mogła docierać w dalsze części kraju.
Efektem tego we wrześniu 2015 roku wystawa „Barwy Jurajskich Nocy” została uhonorowana samodzielną ekspozycją w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy specjalnym patronacie Wicemarszałka Sejmu – Jerzego Wenderlicha.

 

Witam Serdecznie!

Nazywam się Jakub Krawczyk. Pochodzę z Dąbrowy Górniczej, postindustrialnego miasta położonego u stóp Jury Krakowsko-Częstochowskiej, między Śląskiem a Małopolską – czyli w Zagłębiu Dąbrowskim. Jako wielki pasjonat fotografii i podróży oraz jako człowiek silnie przywiązany do swojego kraju i regionu, pragnę za pośrednictwem tej wystawy podzielić się z każdym z Państwa moim spojrzeniem na wciąż nie w pełni doceniony obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki wielkiemu wsparciu i życzliwości Związku Gmin Jurajskich, Szlaku Orlich Gniazd oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej, otrzymałem możliwość połączenia moich dwóch wielkich zamiłowań w celu zaprezentowania jurajskich walorów turystycznych w sposób możliwie najbardziej nietypowy i dotychczas niespotykany.

                Znając dobrze tereny Jury wiedziałem, że nie będzie to łatwe zadanie, gdyż przez swoje naturalne piękno oraz fakt, że Szlak Orlich Gniazd został uznany Najlepszym Produktem Turystycznym Polski, za co uhonorowano go Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, Jura uwieczniana była już przez wielu świetnych fotografów. Dlatego postanowiłem przedstawić Państwu ów obszar w nieco innym świetle – w świetle gwiazd i księżyca – czyli nocą.

 

Jakub Krawczyk

 

Barwy_Jurajskich_Nocy IMG_9476 Zamek Olsztyn - gtw