Monografia Dąbrowy Górniczej – tom 1

„Monografia Dąbrowy Górniczej”

Za trzy lata minie 100 lat od otrzymania przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich. Już jednak rozpoczęły się przygotowania do obchodów tej okrągłej rocznicy.

W Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyło się w dniu 21 lutego 2013 roku pierwsze spotkanie poświęcone napisaniu nowej monografii naszego miasta (poprzednia, Wacława Długoborskiego, wydana została w 1976 roku). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta – prezydent Zbigniew Podraza oraz jego pełnomocnik Marcin Bazylak, gospodarze – dyrektor Arkadiusz Rybak i redaktor przyszłej publikacji Andrzej Wójcik, a przede wszystkim najważniejsi w tym przedsięwzięciu – pracownicy naukowi, potencjalni autorzy tekstów do pierwszego tomu książki: prof. dr hab. Jerzy Cabała, dr Ryszard Chybiorz, prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Renata Dulias, dr Maria Fajer, mgr Włodzimierz Krieger, dr Mieczysław Leśniok, dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Oimahmad Rahmonov, prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Andrzej Tyc, dr Jan Maciej Waga.
Patronat nad powstaniem publikacji objął Uniwersytet Śląski w Katowicach w osobie prof. Zygmunta Woźniczki.
Duży wkład do powstania monografii wniesie współpraca z dąbrowskim Urzędem Miasta, który zobowiązał się do udostępnienia wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych: map, planów, zdjęć, schematów itp. Już niedługo dowiemy się, jaki będzie ostateczny jej kształt. W zamiarze jest powstanie trzech tomów, z których pierwszy poświęcony będzie przyrodzie, drugi – historii Dąbrowy, a trzeci – dzisiejszym dzielnicom tej miejscowości.
Za zaprojektowanie i opracowanie redakcyjne, ostateczny kształt tekstów źródłowych oraz przygotowanie do druku odpowiedzialne będzie Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców jest w posiadaniu dokumentów lub innych pamiątek związanych z miastem i jego dzielnicami, i udostępni je naszemu Muzeum, ma szansę zaistnieć  w najnowszej monografii Dąbrowy Górniczej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0004 DSC_0003