XV Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski

XV Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski
Kostrzyn, 8-10 kwietnia 2016 r.

Obiekty podziemne od początku dziejów są nierozerwalnie powiązane z życiem ludzi, którzy wykorzystywali istniejące naturalnie twory takie jak jaskinie oraz wnęki w skałach, do tworzenia swoich siedlisk oraz bezpiecznych obozowisk. W miarę rozwoju cywilizacyjnego ludzie zaczęli dostrzegać inny aspekt podziemi, nie tylko siedliskowy.
Poszukując cennych kopalin, pradawni górnicy tworzyli sieci podziemnych korytarzy i komór. Ponadto podziemia stawały się miejscem magazynowym służącym do przechowywania towarów. Dostrzeżono również ich strategiczna rolę w budowie umocnień i wielkich linii obronnych.
Polska jest krajem o niezwykłym bogactwie i rozmaitości obiektów podziemnych, w których udostępniono ponad 100 tras turystycznych w pięciu podstawowych kategoriach. Należą do nich jaskinie – jako elementy naturalne, kopalnie, obiekty pomilitarne, składy i piwnice oraz pozostałe.
Podziemne trasy turystyczne i ich zwiedzanie jest czymś w rodzaju przygody, która dostarcza niezwykłych wrażeń i staje się doskonałą lekcją historii i przyrody.
Od 2009 roku do grona do Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski dołączyła dąbrowska Kopalnia Ćwiczebna, która urozmaiciła mapę polskich obiektów podziemnych zrzeszonych.
Pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka” czynnie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia, promując na forum ogólnopolskim Dąbrowę Górnicza i jej tradycje związane z górnictwem.
Corocznie Stowarzyszenie organizuje spotkanie w formie forum, w ramach którego przedstawiciele obiektów zrzeszonych spotykają się wymieniając doświadczenia.
Ponadto zaproszeni goście, tacy jak przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawiają najnowsze trendy w polskiej turystyce jak i przepisy związane z funkcjonowaniem obiektów podziemnych związanych z działalnością górniczą.
W bieżącym roku w kwietniu w ramach XV Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski, przedstawiciele dąbrowskiej  „Sztygarki” będą gościć w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie zapoznają się ze specyfiką pomilitarnych obiektów podziemnych a w części referatowej podzielą się problematyką pozyskiwania do tworzenia ekspozycji podziemnych artefaktów techniki. Ponadto na forum ogólnopolskim zostanie zaprezentowana czynna od lipca 2015 r., multimedialna trasa turystyczna zrealizowana w ramach Parku Tematycznego „Kopalnia Ćwiczebna”.
Zapraszamy serdecznie do zwiedzania polskich podziemi. Pomimo wielu często pozornych podobieństw, każda z tras jest niepowtarzalna, unikalna, ma swoje tajemnice, legendarnych władców i żywych mieszkańców.

Sebastian Kosakowski

PTTT logo