150 rocznica urodzin Karola Adamieckiego

Dziekan Wydziału Zarządzania
i dyrektor Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego i Zawodzia w Katowicach
mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Sesję Naukową poświęconą uczczeniu
150. rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego (1866–1933)
współtwórcy nauk o zarządzaniu w Polsce; patrona katowickiej uczelni ekonomicznej w latach 1972–2009
17 marca 2016, godz. 12:00
Aula CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul Bogucicka 5
www.ue.katowice.pl

Mniej wiemy o czasach, w których żył i działał Karol Adamiecki. Jak każda jednostka, jest poniekąd dzieckiem swego czasu. Dlatego zamierzamy skupić uwagę na środowiskach i instytucjach, w których przebywał i które Go współkształtowały. Stąd taka właśnie treść wystąpień, zarazem ich układ w porządku chronologicznym. Zapraszamy do tej podróży w czasie, do miejsc, współcześnie inaczej może znanych czy odbieranych niż w latach obecności w nich naszego Uczonego.

Program sesji w dniu 17 marca 2016:
12.00–12.30 Uroczyste otwarcie
12.30–12.50 Dąbrowa Górnicza i jej przemysł w czasach Karola Adamieckiego – mgr Arkadiusz Rybak (Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej)
12.50–13.10 Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX/XX wieku – dr Bartłomiej Garczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13.10–13.30 Przemysł ciężki południowej Rosji w początkach XX wieku – prof. UŁ dr hab. Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki)
13.30–14.00 Przerwa kawowa
14.00–14.20 Warszawskie adresy Karola Adamieckiego: Rudzki i S-ka, Lilpop, Rau i Loewenstein S.A., Fabryka Parowozów S.A. jako przemysłowe laboratoria badań i konsultingu – prof. UW dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski)
14.20–14.40 Fenomen i dynamizm Pragi w latach międzywojennych XX. wieku – prof. UŚ dr hab. Dariusz Tkaczewski (Uniwersytet Śląski)
14.40–15.00 Karol Adamiecki we wspomnieniach warszawskich profesorów i działaczy – prof. dr hab. inż. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
15.00–15.30 Dyskusja
15.30–15.50 Projekcja filmu PIMCO 1924 (Prague International Management Congress)
15.50–16.00 Podsumowanie

Moderator: prof. UE dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach)

Plakat_150 lat Karols Adamieckiego_17.03.16_B1_700x1000(1)