Bartholdi i Gravier

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej i Muzeum Miejskie „Sztygarka”
zapraszają na podsumowanie projektu:
Bartholdi i Gravier
– francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem
XIX i XX wieku w województwie śląskim,
które odbędzie się dnia 17 grudnia (czwartek) 2015 r. o godz. 17.00
w siedzibie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,
przy ul. Legionów Polskich 69.

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować pokłosie tegorocznej edycji projektu o polsko-francuskich związkach sztuki i przemysłu z naszego regionu, pn. Bartholdi i Gravier. Od kilku lat TPDG wspólnie z dąbrowskim muzeum wydaje miniaturowe zeszyty serii „Industriae Theatrum ex Silesia”. Tegoroczny czwarty tomik, postanowiliśmy poświęcić zachowanym i na nowo odkrytym dziełom dwóch Francuzów. Pierwszy z nich to światowej sławy rzeźbiarz, który wsławił się realizacją najbardziej rozpoznawalnego symbolu Nowego Jorku, jakim jest bez wątpienia Statua Wolności, a drugi to osiadły w Polsce Francuz, znakomity działacz międzynarodowego ruchu architektonicznego, twórca m. in. budynku warszawskiej ASP i wielki miłośnik stolicy. W naszym regionie sylwetki tych dwóch Francuzów – Bartholdiego i Graviera – połączyło jedno miejsce, w którym zobaczyć można ich niezwykłe prace. To dawna Szkoła Górnicza „Sztygarka” (obecnie Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica), a także zlokalizowane pod jednym adresem Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Dlatego pierwsza publiczna odsłona wystawy jak i promocja wydawnictwa, na które serdecznie zapraszamy odbędzie się w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Dla naszych Gości przygotowaliśmy upominki książkowe i francuski poczęstunek. Projekt „Bartholdi i Gravier. Francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XIX i XX wieku w województwie śląskim” to wspólne przedsięwzięcie, które zostało dofinansowane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego w 2015 roku.

Magdalena Cyankiewicz

industriae