XVI Sympozjum Zagłębiowskie

Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego
im. Jana Przemszy Zielińskiego
zaprasza na XVI Sympozjum Zagłębiowskie,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2015 r., godz.17:00
w siedzibie Muzeum Miejskiego Sztygarka

Zaproszenie na Sesję Zagłębiowską