IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

Nasi pracownicy 22 października 2015 roku udadzą się na IV Konferencję Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych organizowaną w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. W trakcie konferencji wygłoszą 2 referaty.

 

prezentacja S. Kosakowskiego na temat Parku Tematycznego Kopalni Ćwiczebnej Sztygarka – REFERAT Park Tematyczny

 

wieliczka

IV konferencja muzeów górniczych