IV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych

Czeladź- Sławków – Okradzionów – Ojców

25-26 września 2015 r.

 

Sesja 25 września – piątek

SESJA I 10.00-12.00 SESJA PLENARNA
10.00-10.20 Otwarcie konferencji – Powitanie uczestników Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Czeladzi,

Janusz Piątek – Prezes Stowarzyszenie Moje Miasto

10.20-10.30 Wprowadzenie w tematykę konferencji Urszula Myga-Piątek – Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu UŚ
10.30-10.45 Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania lokalizacji dawnych urządzeń hydrotechnicznych na rzekach Zagłębia Dąbrowskiego Sebastian Kosakowski-

(Muzeum „Sztygarka”-Dąbrowa Górnicza)

10.45.11.00 Nieistniejące dziedzictwo foluszy beskidzkich Barbara Klajmon-

(Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”-Chorzów)

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA
SESJA TEMATYCZNA
11.30-11.45 Młyny wodne nad Liswartą i Pańkówką Damian Adamczyk-

(Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”-Chorzów)

11.45-12.00 Uwarunkowania oraz ograniczenia formalne realizacji inwestycji „wodnych” w kontekście wymagań dokumentacji środowiskowych i zapisów ustawy OOŚ Agnieszka Hobot –

(Pectore- Eko sp. z o.o. Gliwice)

12.00-12.15 Przykłady rewitalizacji starych młynów w nowoczesne elektrownie wodne. Michał Kubecki

(Instytut OZE,Kielce)

12.15-13.00 Potencjał historyczny istniejących obiektów piętrzących – projekt RESTOR Hydro. Ewa Malicka

(Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz)

13.00-13.15 Źródła finansowania inwestycji wodnych Grzegorz Mehlich

(kancelaria prawnaSME-FINANSE.PL Sp. z o.o. Wrocław)

13.15-13.30 Dziedzictwo kulturowe doliny Białej Przemszy Józef Niewdana

(Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”)

13.30-13.45 Kartograficzny obraz płuczek galmanu Dąbrowy Górniczej

 

Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik

(Muzeum „Sztygarka”-Dąbrowa Górnicza)

13.45-14.00 DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA 14.00-15.00
15.00-16.00 WYSTAWA – „Młyny wodne nad Liswartą i Pańkówką

 

 

 

Zwiedzanie zabudowań Kopalni Saturn

Wystawa fotograficzna poświęcona młynom wodnym znajdującym się w dorzeczu Liswarty i Pańkówki – wprowadzenie Damian Adamczyk

 

Historia Kopalni Saturn i przebieg rewitalizacji –

Jan Powałka(Galeria „Elektrownia”)

16.00-18.00 SESJA WYJAZDOWA Zwiedzanie Pałacu Dietla w Sosnowcu

 

Sesja 26 września – sobota

 Czeladź – Sławków- Okradzionów – Ojców

 

SESJA TEMATYCZNA II
9.00- 9.30 Od dawnych młynów wodnych do współczesnych małych elektrowni wodnych – przykłady ze środkowej i północnej Polski Dariusz Brykała –

(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

9.30-10.00 Urządzenia hydrotechniczne Doliny Prądnika Krzysztof Jurek –

(Uniwersytet Wrocławski)

10.00-10.30 DYSKUSJA/ PRZERWA KAWOWA
SESJA TERENOWA ok. 10.30-18.00
Sławków – (zabytkowa „Walcownia”)

Ojców – młyn i tartak „Boroniówka”

Ojców – stawy hodowlane pstrąga „Ojcowskiego”

Okradzionów – młyn Freya (Mała Elektrownia Wodna) i młyn wodny Rydzewskich

IMG_9265 IMG_9266 IMG_9268 IMG_9273 IMG_9278 IMG_9279 IMG_9282 IMG_9288 IMG_9292 IMG_9295 IMG_9297