Pamięć Wielkiej Wojny

Pamięć Wielkiej Wojny

24 września – 17 października 2014 roku

Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej w Olkuszu

 

Oryginalne bagnety, rewolwer, a także dokumenty, odznaczenia i fotografie z czasów I wojny światowej można oglądać na wystawie „Zagłębiacy i Ślązacy w Legionach Polskich”, która jest prezentowana w olkuskim Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej. Oficjalne otwarcie wystawy i towarzysząca jej sesja popularno-naukowa odbyły się w środę 24 września.

Wystawę otworzyła Grażyna Praszelik–Kocjan, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, która mówiła o tym, jak duże znaczenie miała I wojna światowa nie tylko w historii naszego kraju, ale i całej Europy. Podkreślała także ważną rolę badania, opisywania i promowania lokalnej historii. Następnie podziękowała Barbarze Stanek–Wróbel, prezes olkuskiego oddziału PTTK oraz Markowi Krzykawskiemu, prezesowi olkuskiej OSP za wypożyczenie eksponatów na wystawę z muzeów prowadzonych przez te stowarzyszenia.

Sesję popularnonaukową „100. rocznica wybuchu I wojny światowej i powstania Legionów Polskich na Ziemi Olkuskiej” rozpoczął ppłk rez. dr Zbigniew Matuszczyk. Jego ilustrowany archiwalnymi fotografiami wykład poświęcony był działalności Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na ziemi olkuskiej. Następnie referat „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno” przedstawił Jacek Sypień. Na zakończenie Barbara Pietrzak–Struzik opowiedziała o obchodach kolejnych rocznic bitwy pod Krzywopłotami w listopadzie 1914 roku. Wykładów słuchała młodzież i nauczyciele z Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Olkuszu oraz zaproszeni goście.

Na zakończenie głos zabrał dr Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, które przygotowało wystawę „Zagłębiacy i Ślązacy w Legionach Polskich” we współpracy z muzeami zagłębiowskimi oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Dr Arkadiusz Rybak mówił o genezie powstania wystawy, która jest jednym z elementów obchodów „Roku Legionów Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim”. Planszowa wystawa jest bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami, pocztówkami i dokumentami. Szczegółowo przedstawia historię Legionów Polskich z terenu Śląska i Zagłębia, w tym ziemi olkuskiej. Na poszczególnych planszach została przedstawiona m. in. sytuacja społeczno-polityczna w Europie w przededniu wybuchu I wojny światowej, tradycje niepodległościowe w Zagłębiu, geneza powstania Legionów Polskich oraz ważniejsze bitwy i wydarzenia. Na kilku planszach zamieszczono też informacje o legionistach z poszczególnych miast zagłębiowskich.

Wystawę uzupełnia ekspozycja przygotowana przez Dział Wystawienniczo–Muzealny i Promocji Miasta i Gminy Olkusz MOK, na której zostały zaprezentowane eksponaty wypożyczone z Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu oraz Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, a także plansze dotyczące I wojny światowej i Legionów Polskich na ziemi olkuskiej. Ponadto dla zwiedzających przygotowane zostały ulotki pt. „100. rocznica wybuchu I wojny światowej i powstania Legionów Polskich na ziemi olkuskiej”, zawierające najważniejsze informacje na temat przebiegu działań wojennych oraz sytuacji mieszkańców ziemi olkuskiej podczas Wielkiej Wojny.

Wystawę „Zagłębiacy i Ślązacy w Legionach Polskich” można oglądać do 17 października w Centrum Kultury MOK (ul. Szpitalna 32).

 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
w soboty w godz. 9:00 – 17:00.

Dodatkowo zachęcamy młodzież z olkuskich szkół do obejrzenia wystawy z możliwością zobaczenia krótkiej prezentacji z komentarzem jednego z prelegentów.

Wstęp wolny.

 

dscf4859 dscf4863 legiony_olkusz_sztygarkadscf4865 dscf4868